CEE00001 . 石碇藍鑰匙吊牌 . PU仿皮

型號    CEE00001

品名    鑰匙吊牌〈可依客戶需求客製〉

材質    進口PU

特色    五金圈環、可與交屋包、交屋包資料夾做組合搭配、收納禮盒搭配等等

顏色    石碇藍

CEE00001 . 石碇藍鑰匙吊牌 . PU仿皮